Kinderspelen

Eerst samen spelen vanuit het IKC Joannes, daarna met Schutterij EMM in een grote stoet de kermistent in.

Kinderspelen

Ieder jaar op dinsdagochtend tijdens de Groessense kermis zijn de Kinderspelen voor de kinderen van IKC Joannes. Het Kindercomité organiseert deze ochtend, maar er wordt nauw samengewerkt met IKC Joannes, stichting dorpshuis, jongerensoos Rinoceros, schietvereniging Irene, schutterij EMM, muziekvereniging St. Andries en niet te vergeten een groep enthousiaste ouders. Al deze mensen zetten zich in om er ieder jaar weer een leuke en gezellige ochtend van te maken voor de Groessense jeugd. Het hoogtepunt van deze ochtend is uiteraard de serenade van de schutterij met koningspaar en vervolgens de optocht waarin de kinderen door de muzikanten naar de schutterstent worden begeleid om daar het feest voort te zetten. Een mooie traditie die zeker in ere moet worden gehouden.